Ön Bilgilendirme ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1.KONU

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI/MEDİWORLD SAĞLIK/DANIŞMAN’nın, ALICI/SİPARİŞ VEREN/DANIŞAN'a satışını yaptığı, aşağıacda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen himet/hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. DANIŞMAN/MEDİWORLD SAĞLIK/SATICI BİLGİLERİ

Unvan: MEDİWORLD SAĞLIK TURİZMİ VE TİC. LTD. ŞTİ
Gazipaşa Mah. Halis Çebi İş Merkezi Kat:5 ve Kat:8 Ortahisar / Trabzon
Telefon: +9
0 462 328 03 23
E- Mail: 
info@mediworldsaglik.com

3. DANIŞAN BİLGİLERİ(Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

Teslim edilecek kişi:
Teslimat adresi:
Telefon:
Fax:
Eposta/Kullanıcı adı:

4. SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ(Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır.)

Adı, soyadı/Ünvanı:

Hasta Adı (Velisi/vasisi olanlar için):
Adresi:
Telefon:
Fax:
Eposta/Kullanıcı adı:

5. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

5.1Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır.

5.2Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

5.3Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

Kargo Tutarı

Toplam :


Ödeme Şekli ve Planı        : Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

Teslimat Adresi                    :

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi            :

 

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1.ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya/teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

6.3.SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4.SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.5.SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6.ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü/hizmeti teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7.ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8.SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9. Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerliliğini korur. Ancak hatayla yanlış yazılan, web tasarımcı tarafından güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında Satıcının müşteriye bildireceği güncel fiyat geçerli kabul edilecektir. Hata durumlarında mal/hizmet bedelinden fazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir. Mal/hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise Alıcıya gerçek fiyat bildirilir. Müşterinin talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.

7. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte
teslim edilecektir.

 

8. CAYMA HAKKI

8.1.ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

8.2.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

8.2.13. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

8.2.2.İade formu,

8.2.3.İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

8.2.4.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

8.2.5.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

8.2.6.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

9. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER


9.1.a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık vehijyenaçısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

9.2. ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

10. SON HÜKÜMLER

 Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, Alıcı’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine Alıcı’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.

11. İSTİSNA

 İşbu ön bilgilendirme formunda yer alan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan doğarak tüketicilere hukuki koruma sağlayan madde hükümleri sadece alıcının Tüketici olduğu hallerde geçerli olarak hüküm ifade edecek olup; alıcının 6502 sayılı kanunda yer alan Tüketici tanımına uymadığı hallerde ilgili maddeler taraflar arasında hüküm ifade etmeyecektir. Alıcı; 6502 S.K.’un M. 48, f.2 ve Mes. Söz. Yön. 5., 6. ve 7. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder. Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

SATICI

/DANIŞMAN:

ALICI

/DANIŞAN:

TARİH 

: 

 

 

 

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme 27.11.2014 tarihinde resmi gazete yayınlanan
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin dayanak aldığı 7.11.2013
tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci ve 84 üncü maddeleri
gözetilerek hazırlanmıştır.

MADDE 1 – Konu,
Taraflar ve Tanımlar

Bu sözleşme MEDİWORLD
SAĞLIK TURİZMİ VE TİC. LTD. ŞTİ  ( MEDİWORLD SAĞLIK) yer alan konular üzerinden yine
 https://mediworldsaglik.com/ sitesinde yer alan personellerden alınacaktır.(bundan
böyle Danışman olarak anılacaktır.)

İşbu sözleşme Sağlık ile ilgili danışmanlık hizmeti almak
isteyen(şahıs veya veliler) ve başvurusunu 
https://mediworldsaglik.com/ adresindeki ‘ONLİNE DOKTOR” sayfasından ilgili formu
eksizsiz olarak dolduran ve 
ÜRÜN
türünü seçerek sipariş
 veren
gerçek kişi (şahıs veya veliler) (bundan böyle Danışan olarak
anılacaktır) ile MEDİWORLD SAĞLIK arasındadır. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı
bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

SATICI/Unvan:
MEDİWORLD SAĞLIK TURİZMİ VE TİC. LTD. ŞTİ

Gazipaşa
Mah. Halis Çebi İş Merkezi Kat:5 ve Kat:8 Ortahisar / Trabzon

Telefon: +9
0 462 328 03
23

E- Mail: 
info@mediworldsaglik.com

ALICI/DANIŞAN      :

  • AD-SOYAD-UNVAN     :
  • Adresi                           :
  • Telefon                          :
  • Eposta                          :

FATURA BİLGİLERİ

  • Ad/Soyad/Unvan           :
  • Adres                            :
  • Telefon                          :
  • Faks                              :
  • Eposta/kullanıcı adı      :

 

 

 

 

SÖZLEŞME KONUSU MAL YA DA HİZMETİN TÜM VERGİLER DÂHİL SATIŞ
FİYATI AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR.

Ürün Açıklaması                    :

Birim Fiyatı Ara Toplam         :

(KDV Dahil)                            :
Toplam                                   :

 

Fatura teslim: Fatura online
görüşmeyi takip eden 3 iş günü içerisinde elektronik imzalı olarak mail
adresinize gönderilecektir.

 

MADDE 2
–  Sözleşmenin Süresi

Bu sözleşme konusunu teşkil eden hizmetlerin sağlanması
için 
https://mediworldsaglik.com/  üzerinden randevu oluşturularak danışman(Hekim) ile
görüşmesi planlanmış danışanın danışmanlık bedelinin ödenmesiyle birlikte
tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar ve herhangi
bir nedenle fesih edilmediği müddetçe seçilmiş olan hizmetin verilmesi ile sona
erer.

MADDE 3 – Sözleşmenin
Bedeli

İşbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek
olan ücret 
https://mediworldsaglik.com/ internet sitesinin ilgili hizmet sayfasında belirtilen
miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV dahildir. Danışan, işbu sözleşmenin
konusunu teşkil eden hizmetlerden seçeceği hizmette belirtilmiş olan ücreti, MEDİWORLD
SAĞLIK’ın ödeme sayfasına
yönlendirilerek yapacaktır. Hizmet bedelinin ödenmemesi veya banka
tarafından iptal edilmesi halinde MEDİWORLD SAĞLIK tarafından hizmet verme yükümlülüğü ortadan
kalkar.

 

 

 

MADDE 4 – Tarafların
Hak ve Sorumlulukları:

a) Danışman(Hekim) ve MEDİWORLD SAĞLIK’ın Hak ve
Sorumlulukları:

– Uzaktan sağlık danışmanlık hizmeti sunan MEDİWORLD
SAĞLIK’ın amacı bir Danışman
tarafından görüntülü, sesli iletişim kanalları ile kişiye ihtiyaç duyulan
sağlık yardım ve destekleyici danışmanlık hizmeti sağlamaktır. MEDİWORLD
SAĞLIK,Danışanlara
Danışmanlarla(Hekim)ile iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilecekleri
bir platform sağlayarak aracılık hizmeti verir.
https://mediworldsaglik.com/ üzerinden danışmanlık hizmeti alırken girilen gerekli
ad, soyad, telefon vb. bilgilerin gizlilik yükümlülüğü MEDİWORLD
SAĞLIK’a aittir.
– Görüşmelerde konuşulanlar, gizlilik ilkesi çerçevesinde danışman( Hekim)
ile danışan arasında kalır.
-. Danışana ait kimlik bilgileri gizli tutulur ve üçüncü şahıslarla
paylaşılmaz. Yalnızca savcılık ve emniyet birimi tarafından istenildiği takdirde
yetkili makamlarla paylaşılır. Telefon ya da anlık mesajlaşma programlarıyla
veya görüntülü gerçekleştirilen konuşmalar Danışanın onayı alınmadan asla kayıt
edilmez, dinlenilmez ve gözlem altında yapılmaz.
– Online yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından
hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka
Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik
hükümlerine göre işlem yapılır.

- MEDİWORLD SAĞLIK,
kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği hususunda gerekli tedbirleri almakta
ve kişisel bilgilerin gizliliğini temin için ciddi çaba sarf etmektedir. Ayrıca
görüşmeler esnasında danışmanlara verdiğiniz bilgiler danışman ile danışan
arasında olup, yasal olarak gizlidir. Kişisel verilerin işlenmesi, muhafazası ,
aktarılması, haklarınız ve sair hususlara ilişkin bilgiler sistemde yer alan MEDİWORLD
SAĞLIK Kişisel Veri Kanunu
aydınlatma metninde belirtilmiştir.

-
Hizmetleri sunmanın bir parçası olarak randevu hatırlatmaları, gizlilik
uyarıları, sistemin kullanımına ilişkin iletiler amaçlı benzeri iletişim
yöntemleri hariç bilgilendirici tanıtım, hizmet duyurusu, pazarlama
faaliyetleri gibi hususlar için danışanın açık rızası talep edilecektir.

-
Görüşme notları ve tıbbi kayıtlar dahil danışmanlık hizmetiniz kapsamında
edinilen ya da üretilen belgeler, notlar ve tüm veriler MEDİWORLD SAĞLIK tarafından sağlanan güvenli, şifrelenmiş
sunucularda gerekli süreler kapsamında saklanır.

-
Danışan ONLİNE DOKTOR sistemini kullanırken ve/veya randevu alırken bildirmiş
olduğu e-posta, telefon ve adres bilgilerinin doğru ve güncel irtibat bilgileri
olduğunu, ONLİNE DOKTOR işbu Sözleşme konusu hizmetler kapsamında Danışan ile
bu irtibat bilgileri kapsamında iletişim kuracağını kabul, beyan ve taahhüt
eder. İşbu irtibat bilgilerinde değişiklik olması halinde Danışan güncel
bilgileri MEDİWORLD SAĞLIK’a bildirecektir. Aksi takdirde MEDİWORLD SAĞLIK tarafından tüm bilgilendirme mesajları beyan
edilen e-posta ve telefonlara gönderilmeye devam edilecektir.

- Danışmanın
randevu yoğunluğuna göre randevu saatinde 1 saate kadar gecikme yaşanabilir.
Danışman tarafından kaynaklanan sebeplerle danışman randevu saatinden 1 saat
önce danışana bilgi vererek görüşmeyi iptal edebilir veya uygun başkaca vakte
erteleyebilir. Danışman tarafından kaynaklanan sebeplerle iptal durumunda aynen
ücret iadesi yapılır.

-
. Danışan bilgileri, danışmanlar tarafından
anonimleştirilerek akademik unsurlar için kullanılabilir.

– Danışan, üye olurken bildirmiş olduğu e posta ve
telefonlara, MEDİWORLD SAĞLIK tarafından
gönderilecek tüm mesajları almayı kabul etmiştir. E-posta ve telefonlarda
değişiklik olması halinde bu durum MEDİWORLD SAĞLIK’a bildirilecektir. Aksi takdirde Site tarafından tüm
bilgilendirme ve güncelleme mesajları üye olunurken beyan edilen e-posta ve
telefonlara gönderilmeye devam edilecektir.

b) Danışan Hak ve
Sorumlulukları:

Uzaktan danışmanlık hizmeti kişiseldir. Sitede yer alan
kullanım ücreti tek kullanıcının kullanımını kapsamaktadır ve kullanım hakkı
üçüncü şahıs ve kurumlara devredilemez. Kişinin bilgisi dışında eşi, kardeşi,
aile üyelerinden herhangi biri veya başkası tarafından danışmanlık hizmet alımı
veya üyeliği gerçekleştirilemez.

- Video görüşme hizmeti
devam eden tedavinizin gözleme dayalı değerlendirilmesini kapsayacaktır.
Muayene süreci olarak kabul edilemez. Ayrıca video görüşme sistemi acil
durumlar için hizmet sunumu sağlamaz. Acil durumlarda en yakın hastaneye
başvurmanız gerekmektedir. Bu nedenle bu hizmet çoğu durumda yüzyüze yapılan
danışmanın yerini tutamayabilir. Bu hizmet önbilgi amacı taşımaktadır.
İşyerinizden ya da evinizden ayrılmadan internet üzerinde online danışma
hizmeti ile önbilgi alabilmeniz amacıyla ONLİNE DOKTOR sistemindeki hizmetler
sunulmaktadır. Bu bağlamda görüşme esnasında danışman hekiminiz tarafından
kontrol muayenesine ya da başka bir hekime muayeneye gitmeniz önerilebilir.

- MEDİWORLD
SAĞLIK web
sitesi içerisinde yer alan hiçbir içerik tıbbi tavsiye ya da herhangi bir
tedavi ya da ilacın KULLANICI ya da DANIŞAN için güvenli, uygun ve etkili
olduğuna dair bir onay ya da iyi olma garantisi olarak kabul edilemez.
– Randevu saatinde görüntülü, sesli veya mesajlaşma şeklinde yapılacak olan
uzaktan danışmanlığa katılmama durumunda ücret iadesi yoktur. Geç kalınmasının
veya cevapsız bırakılmasının sorumluluğu danışandadır. Danışan bu durumda ek
süre isteyemez. Randevu saatinden 10 dk önce danışan bağlantıya hazır durumda
olmalıdır. 
– Danışan, Danışman Hekim’e veya MEDİWORLD SAĞLIK’a 2 saat öncesinden hizmeti iptal ettiğini bildirmediği
sürece yapılmayan görüşmenin parasının iadesini talep edemez.
-
Mücbir sebepler , teknik bir nedenden dolayı veya bağlantı kopması nedeniyle ONLİNE
DOKTOR’un insiyatifi dışında görüşmenin sona ermesi halinde , Danışan kalan
süre üzerinden tekrar görüşme hakkına sahip olacaktır. İlgili hallerde
Danışan’a yeni randevu saati Danışman uygunluğu dikkate alınarak verilecektir.
Görüşme esnasında Danışan tarafından danışmana karşı etik ve ahlak kurallarına
aykırı, saygısızca konuşma, hakaret etme, uygunsuz davranışta bulunulduğu
taktirde Danışman tarafından görüşmeye derhal son verilir ve danışan tarafından
ödenen ücret iade edilmez. Ayrıca Danışman’ın kişilik hakları nedeniyle
danışandan doğrudan talepde bulunma yada hukuki yollara ( özel hukuk ve ceza
hukuku) başvuru hakları saklıdır.

-
. Video görüşmesi esnasında teknolojik nedenler
ile kesinti, yetkisiz erişim ve teknik bazı aksaklıklar oluşabilir. Video
görüşme bağlantısının yeterli ve efektif olmadığı durumlarda MEDİWORLD
SAĞLIK tarafından ya da görüşme
yapılan danışman hekim tarafından video görüşmesi durdurulabilir. DANIŞAN
açısından görüşme esnasında herhangi bir haklı nedenle görüşmeyi sonlandırma
ihtiyacı ya da durdurma ihtiyacı doğması halinde bu durumu danışman hekim ile
durumun paylaşılması gerekir. Görüşmeyi durdurmanın haklı bir nedeni olduğu ve
somut belge ile ispatlandığı hallerde bu şekilde sonlandırılan veya durdurulan
görüşmeler için ilgili danışman hekimin müsaitlik durumuna göre yeni bir tarih
planlanabilir.

-
Danışmanlar hizmetlerin olası kötüye kullanılması riski halinde online hizmeti
red etme hakkına sahiptir. Yine randevu zamanı öncesi danışmanın danışana ait
belgeleri inceledikten sonra online görüşme hizmetini uygun bulmayarak red
etmek hakkı saklıdır. Burada nihai karar danışman uhdesindedir. İlgili hallerde
danışana ücret iadesi yapılacaktır.
– Danışanın, danışman hekim ile kararlaştırılan danışmanlık saatinde bilgisayar
başında veya kararlaştırılan online görüşme sistemi(whatsapp,Facetime vs.)
olması gerekmekte ilgili danışmanlık sürecinde yalnız olma (çocukların
velisiyle) ve görüşme esnasında sessizlik ve mahremiyeti sağlamak, görüşmeyi
engelleyecek tarzda gürültü, dikkat dağıtıcı unsurların varlığının
bulunmamasını, cep telefonu kullanımı, bölünme ve kesintiler olmamasını temin
etmek durumundadır.

-Danışan yabancı dilde iletişim sağlıyorsa yanında tercüman
bulundurmak zorunda yada şirketimizden tercüman hizmeti almalıdır.
– Danışan, görüşmelerin danışmanın izni olmadan sesli ya da görüntülü
kayıtlarını alamaz ve kullanamaz.
– Danışan, kullanıcı adı ve erişim şifreleri, e-posta kullanıcı adı ve erişim
şifrelerinin güvenliğinden tamamen sorumludur. Söz konusu bilgilerin üçüncü
kişilerin eline geçmesinden dolayı doğacak zararlardan danışman hekim veya MEDİWORLD
SAĞLIK sorumlu değildir.

MADDE 5 – Cayma Hakkı
(İade Koşulları)

5.1.GENEL

5.1.1 Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik
ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve
mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

5.1.2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile
ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli
Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer
yasalara tabidir.

5.2.SATIN ALINAN ÜRÜN
BEDELİ ÖDENMEZ İSE

5.2.1 Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya
banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

5.3.KREDİ KARTININ
YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER

5.3.1 Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı
kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit
edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından
Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye
gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

5.4.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ŞİRKET

ADI/UNVANI:

ADRES:

EPOSTA:

TEL:

FAKS:

 

5.5.1.ALICI;
mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği
adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde,
SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin
ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını
kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre
sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona
ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet
sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından
kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle,
cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

5.5.2.Cayma
hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli
taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün
işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak
Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın
kullanılması halinde,

5.5.3.3.
kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen
ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade
faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına
düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde
tamamlanamayacaktır.)

5.5.4.İade
formu,

5.5.5.İade
edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte
eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

5.5.6.SATICI,
cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre
içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya
iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

5.5.7.ALICI’nın
kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade
imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle
yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun
kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu
değildir.

5.5.8.Cayma
hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit
tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim
miktarı iptal edilir.

MADDE 6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER


6.1.a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen
ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin
sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları
doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek
malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi
koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından
uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası
gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi
koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital
içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama
cihazlarına ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında,
gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken,
konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya
dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda
anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara
ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı
ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri,
mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve
kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade
edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve
kullanılmamış olmaları gerekir.

6.2. ALICI,
şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Tüketici; şikâyet ve itirazları
konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl
Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya
hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları
hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

6.3. Elektronik ortamda anında ifa edilen
hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin
sözleşmeler fıkrası kapsamında Danışan ve Danışman hekim tarafından
gerçekleştirilmiş olan uzaktan danışmanlık hizmetinin hiçbir şekilde ücret iadesi
mümkün değildir.
6.4. Planlanan görüşmeye
katılamamanız söz konusu olduğunda 2 saat önce randevunuzu iptal etmeniz
beklenir. Son 2 saat içinde gerçekleşen iptallerde veya haber vermeden
katılmadığınız görüşmeye ait hakkınız yanar. 2 saatten önce haber verilen
durumlarda danışanın isteğine göre yeni bir görüşme saati belirlenebilir veya
tam ücret iadesi gerçekleştirilebilir.

MADDE 7 – Tebligat ve
İhtilaflar

– Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü
tebligat için Danışanın vereceği elektronik posta adresi ile 
https://mediworldsaglik.com/  adresinde belirtilen Gazipaşa Mah. Halis Çebi İş Merkezi Kat:5 ve Kat:8
Ortahisar / Trabzon

posta adresini yasal ikametgah olarak
kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir
– İşbu sözleşmeden ve sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanabilecek her türlü
uyuşmazlıkta; mer’i mevzuatın öngördüğü parasal sınıra göre; Tüketici Hakem
Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Parasal sınır nezdinde
uyuşmazlıkların nihai çözümünde TRABZON Mahkemeleri ve İcra Daireleri
yetkilidir.
– İşbu sözleşme taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. İmza
altına alınma başvurunun internet ortamında MEDİWORLD SAĞLIK’a gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir. MEDİWORLD
SAĞLIK gerek gördüğü takdirde yeni
maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler
üzerinde değişiklik yapabilir. Danışan bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini
beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8 – BİLGİ ve
BELGELERİN SAKLANMASI

MEDİWORLD
SAĞLIK, cayma hakkı, bilgilendirme,
teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin
bilgi ve belgeyi 3 yıl boyunca saklamakla yükümlüdür.

MADDE 9 – YÜRÜRLÜK

8 (sekiz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak,
Danışan tarafından elektronik ortamda okunmak suretiyle akdedilmiş ve derhal
yürürlüğe girmiştir.