საბანკო მონაცემები

თურქული ლირა (TL)

ბანკი: ვაკიფბანკ

IBAN
TR49 0001 5001 5800 7304 5350 75

*********************************************

ვალუტა (USD / $)
ბანკი: ვაკიფბანკ

IBAN
TR63 0001 5001 5804 8016 3034 58